Pris för speakerinläsning / voiceover / reklaminläsning

Prisexempel för speakerinläsningar 
Studiokostnad ingår i alla priser!

Detaljerad affärsinformation finns längre ner på sidan.
Moms 25% tillkommer på alla priser.


Broadcast & Internet
Radio/TV/ webbannonser, internetkanaler, biografreklam och motsvarande. Användningstid: 12 månader i avtalat media.

EXPONERINGPRIS SEK
Radio, regional exponering*1.200
Radio, nationell exponering3.800
TV, regional exponering*2.200
TV, nationell exponering4800
Biograf, regional exponering*2.200
Biograf, nationell exponering4.200
Internet, alla kanaler3.400
*per distrikt/område/region


Non -broadcast 
Utbildning, företagsvideo, teknisk och medicinsk information etc (‘non-broadcast’). Priset beror på hur komplext projektet är. Kontakta mig för offert!

PRISEXEMPELPRIS SEK
Upp till 300 ord (minimipris) 2.600
Upp till 600 ord2.800
Upp till 900 ord3.000
Upp till 1200 ord3.200
Upp till 1500 ord3.400
Upp till 1800 ord3.600
Upp till 2100 ord3.800
Upp till 2400 ord4.000
Upp till 2700 ord4.200
Upp till 3000 ord4.400
Därefter per ord:0.90 SEK
Kompletteringar:50% av listpris
Tilläggstjänster900 kr/h


Bankgiro: 933 - 7247
Orgnr/Momsnr/VATnr:

SE 54 03 06 48 18 01

IBAN:
SE52 8000 0842 0200 3505 4980
BIC: SWEDSESS
Betalning kan även göras via PayPal
blueline-290p
Ladda ner PDF-dokument:
F-skattsedel/Momsregbevis
Varumärkesregistrering
Företagsregistrering
TechSpecs
blueline-290p

Företagsadress:
SWEDVOICE  (Stefan Kinell)
Segelgatan 10, 904 20 UMEÅ
Tel: 090 77 25 05, Mobil: 070 22 99 285
Email:stefan(at)swedvoice.se
Kontorstid: vardagar 13-18


När beställningen är gjord anses beställaren ha tagit del av och godkänt följande affärsvillkor: 
Alla priser här ovan är i svenska kronor (SEK). Moms 25% tillkommer. Priserna avser själva speakertextinläsningen i det leveransformat som anges nedan. Allt annat är tilläggstjänster, såsom uppklippning och etikettering, mastring, korrekturläsning, faktagranskning, terminologicheck etc. Begär gärna offert. 
Leveransformat
Ljudfilen levereras som ‘one-run, clean-cut’, dvs sammanhängande ljudfil som är rensad och renklippt. Längre material delas upp i separata ljudfiler av lämplig längd, t.ex. per manussida eller avsnitt. Ljudfilen levereras i regel som nedladdingsbar fil eller via email.
One-run inspelningen levereras i sammanhängande ljudfil(er), exempelvis per manussida eller manusavsnitt. 
Clean-cut = ljudfilen är renklippt enligt manus. 
Tekniskt format
Standard filformat är WAV 24bitar 48kHz mono, one-run, clean-cut, rensad från ‘pops & clicks’, normaliserad till -2dB, omastrad. Ange tydligt om annat format önskas.
Tilläggstjänster
såsom särskild uppklippning i individuella etiketterade ljudfiler, mixning/mastring, timeline adaption eller liknande är tilläggstjänster som debiteras extra.
Utförandegaranti
Du är alltid garanterad att texten blir korrekt inläst. Korrigering vid feluttal, felläsning eller liknande omständighet ingår alltid i priset, liksom även mindre efterjusteringar.
Nyinspelning av redan inspelad text
Text som skall spelas in igen på grund av väsentlig ändring, eftertillägg eller jämförligt påkallat från kunden, räknas som nytt uppdrag (till reducerat pris)
Hävning av köp efter att produkten/inspelningen är levererad
Vill kunden häva köpet efter att produkten/inspelningen är levererad, skall denne betala minst 50% av ursprungligt kontraktsvärde som ersättning för nedlagt arbete, oavsett övriga omständigheter. Produkten/inspelningen får ej användas och skall förstöras.
Användningtid
är som regel 12 månader i avtalat media, om ej annat överenskommits (ex.vis ‘total buyout’) Anbud från SWEDVOICE är giltigt i 30 dagar från ingivandet.


Gratis provinspelning
Om så önskas görs en gratis provinspelning av en valfri text, för att få en bild av hur det kan låta. Erbjudandet gäller röstprov som underlag för köpbeslut. Om röstprovet används i publik produktion räknas det som beställning
Regissera inspelningen
online (VoiceDirect)

Du kan följa och regissera inspelningen via telefon eller Skype, även i form av gruppsamtal. OBS: om kunden har erbjudits att använda VoiceDirect men avstått från detta, räknas nyinspelning/ändringar som påkallas från kundens sida såsom nytt uppdrag.
Nyttjande av inspelning
Inspelning kan fritt nyttjas i avtalat media för en tid av 12 månader räknat från första publicering. Med avtalat media avses det media eller för det ändamål som uppdraget gäller vid köptillfället. För nyttjande i annat media, annan konstnärlig utformning, annan tidsperiod eller annat spridningsområde skall särskilt avtal träffas.
‘Spekkar’ 
Inspelning(ar) med syfte att i samarbete med beställaren sälja in produktion till kund. Beställaren skall inom 30 dagar från leverans meddela om kunden köper inspelningen eller ej. Om inspelningen används publikt räknas den som beställt uppdrag.
Godkännande
Beställd inläsning betraktas som godkänd för fakturering när den tagits i bruk, godkännandet bekräftats muntligt, skriftligt, genom uppenbart samförstånd, utebliven respons inom rimligt rådrum eller jämförligt. OBS: Reklamation av levererad inspelning skall göras inom 5 arbetsdagar från mottagandet.
Sekretess
Allt projektmaterial (t.ex. manuskript) som tillhandahålles av kund, betraktas som konfidentiellt. Om så önskas kan särskilt sekretessavtal upprättas.
Efter publicering
Om ej annat avtalats äger SWEDVOICE rätt att använda publicerad inspelning eller del därav som arbetsprov.
I händelse av tvist mellan parterna
skall i första hand handelsbruk och branschpraxis tilllämpas, därefter tillämpliga lagrum, såsom Köplagen och Avtalslagen. I sista hand skall eventuell tvist avgöras i allmän svensk domstol.